Kezdőlap

Túrós Péter,

a budai ref. ekklézsia prédikátora.

Munkája: Bútsúztató versek ... Mélt. Beleznay Miklós generalis utolsó tisztességének megadására készített és ugyan Pilisen bőjtelő-hava XI. napján 1787. elmondott. Győr.

Petrik Bibliogr.