Kezdőlap

Túry Gyula,

hivatalnok Budapesten.

Czikke a Vasárnapi Ujságban (1903. X. Pius pápa a magyar zarándokok között).

Munkái:

1. A véres boszú. Bűnügyi regény. Írta A. Conan Doyle. Ford. Bpest, 1903.

2. Dilettáns detektiv. (A négyek jele). Bűnügyi regény. Írta A. Conan Doyle. Ford. U. ott, 1903.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.