Kezdőlap

Túry József,

a miskolczi «Erzsébet fürdő» felügyelője.

Munkája: Jelentése Nagymélt. báró Daniel Ernő kereskedelemügyi miniszter úrhoz külföldi tanulmányútjáról. Miskolcz, 1898.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.