Kezdőlap

Túri Lajos,

ref. lelkész.

Munkája: A nazarenusok tévelygéseinek rövid ismertetése. Népies irányú egyházi beszédekben, különféle kútforrások nyomán. Gyoma, 1886.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.