Kezdőlap

Tuszkai Ödön,

orvosdoktor és szülészmester, nőorvos, szül. 1863. Székesfejérvárt; a gymnasiumot szülővárosában végezte; mellékesen előszeretettel foglalkozott a füvészettel; az orvosi tudományokat a budapesti egyetemen hallgatta, hol 1888. orvosdoktorrá avatták. Jelenleg gyakorlóorvos Budapesten és fürdőorvos Marienbadban; több külföldi orvosegylet tiszt. tagja. Tuszkan családi nevét 1892-ben változtatta Tuszkaira.

Munkái:

1. Klinikai szülészeti műtétek. Bpest, 1892.

2. A vízkezelés a nőgyógyászatban és szülészetben. U. ott, 1893. (Klinikai Füzetek III. 7.).

3. A német nőorvosok VI. kongresszusa. Bécs, 1905. jún. 5-7. U. ott, 1895. (Különnyomat az Orvosi Hetilapból).

4. A méh- és gyomorbántalmak közti összefüggés. U. ott, 1900. (Különny. az Orvosi Hetilapból).

5. Marienbad világfürdő. 4. kiadás. U. ott, 1904.

6. Physicalis kezelésmódok női bajokban. U. ott, 1906. (Klinikai Füzetek XVI. 6.).

Ezeken kívül számos munkálata jelent meg a hazai orvosi közlönyökben, melyek többnyire különnyomatban is megjelentek és németre is lefordíttattak. Mind megvannak a M. n. Múzeum könyvtárában. A Pesti Hirlapnak és a Természettudományi Közlönynek is munkatársa volt.

Szerkeszti a Pester Medizinisch-Chirurgische Presset 1895 óta.

Századunk névváltoztatásai. Bpest, 1895. 234. l.

Pester Medizinisch-Chirurgische Presse. Bpest, 1896. (Monographia).

M. Könyvészet 1904., 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Dr. med. univ. Oedoen Tuszkai, Frauenartz in Budapest und Marienbad. Hely és év n.