Kezdőlap

Tutkó József,

m. kir. pénzügyi lajstromozó volt Kassán, hol 1880 okt. 20. meghalt 54. évében.

Írt számos czikket, melyek Kassa multjára vonatkoznak.

Munkája: Sz. kir. Kassa városának történelmi Évkönyve. Okmánytárral, hat képpel és a város alaprajzával. Kassa, 1861. (Ism. Budapesti Szemle XIV. 1862.).

Petrik Könyvészete.

Hamvai Kovács Zsigmond, Kassai írók. Kassa, 1907. 118. l. és gyászjelentés.