Kezdőlap

Türk (Turcus) Dániel,

lőcsei biró, naplóíró, szül. az 1510-es évek végén; állítólag ő volt az első, a ki a reformáczióhoz csatlakozott. 1542-ben mint egyházi férfiú tanított Lőcsén; 1550., 1552., 1553., 1555., 1559. években a város országgyűlési követe volt; időközben 1552. a világi pályára ment át, és lőcsei jegyzőnek és három év mulva birónak választották és az maradt 1558-ig, a mikor ismét jegyző és városi tanácsos lett. Ettől fogva tíz évig a város ügyeinek vezetője volt. Meghalt 1570 körül Lőcsén.

Igen becses történelmi naplót írt 1548-tól 1559. szept. 21-ig: Danielis Turci Diarium cz., mely kézirat 600 lapra terjed és a Nemzeti Múzeumban őriztetik. (Ism. Századok 1870. 719., 1871. 12. sz.)

A szepesmegyei Tört. Társulat Évkönyve, szerk. Demkó I. 1885. 39. l.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 453. l. (Ballagi A.)