Kezdőlap

Türk Sándorné,

özvegy, (Stern Fanny), szül. 1867. ápr. 24. Szlaniczán (Árvam.); 1873-77. a námesztói elemi iskolába járt, 1877-82. a budapesti V. ker. leányiskolába: 1882. a budai állami tanítónőképzőbe vétetett fel; itt két évi tanfolyamot végzett. 1884. Stern József földbirtokos gyermekeinél nyert nevelőnői alkalmazást. Innét 1886. Szabolcsmegyébe került Grossmann gazdálkodó családjához; 1888-tól Mnischben (Szepesm.) Krausz Hermann gyermekeit tanította a magyar nyelvre. 1890-ben férjhez ment Türk Sándor szikszói lakoshoz. Férje 1907. ápr. 28. meghalt és azóta ennek mesterségét, a fényképészetet önállóan folytatja Szikszón.

1897-ben kezdett a kassai Felsőmagyarországba és a miskolczi lapokba irogatni.

Czikke a Miskolczi Naplóban (1904. 106. sz. Emlékezés Jókaira).

Munkái:

1. Egy mama könyve. Rajzok a gyermekéletből. Miskolcz, 1904.

2. Árvamegyei emlékek. és egyéb történetek ...

M. Könyvészet 1903.

Hamvai Kovács Zsigmond, Kassai írók. Kassa, 1907. 236. l.