Kezdőlap

Türk Vilmos,

orvosdoktor, leipniki (Morvaország) származású; a pesti egyetemen tanult és 1848-ban u. ott nyert orvosdoktori oklevelet; gyakorló-orvos volt Nagy-Kikindán; az 1848-49. szabadságharczban honvéd-főorvos volt. Meghalt 1889. jún. Nagy-Kikindán.

Munkája: De catarrho epidemico. Dissertatio inaug. medica. Budae, 1847.

Rupp, Beszéd 166. l.

Szinnyei Könyvészete.

Vasárnapi Ujság 1889. 26. sz. (Nekr.)