Kezdőlap

Türr Lajos,

bölcseleti doktor, állami főgymnasiumi tanár, szül. 1848. Vaskúton (Bács-Bodrogm.); az érettségi letétele után magánúton végezte a jogi és bölcseleti tanfolyamot. 1880. tett tanári vizsgát a történelemből és földrajzból Budapesten. Mint tanár 1878 óta működik. Tanított Lugoson, Zentán, Rózsahegyen, Székesfehérvárt, Sopronban, Beszterczebányán); 1890-95. a pozsonyi állami főreáliskolában; 1895. febr. 18. a nagyváradi főreáliskolához helyeztetett át; innét Kecskemétre ment; jelenleg a pancsovai állami főgymnasium tanára.

Számos közérdekű czikket írt a zombori lapokba; czikke a székesfehérvári főreáliskola Értesítőjében (1883. A magyarok és ozmánok első harczai).

Munkája. Két királyi vetélytárs. Tört. tanulmány. Sopron, 1889.

Egy ideig a Kecskeméti Lapok szerkesztője is volt.

A pozsonyi állami főreáliskola Értesitője. Pozsony, 1895. 113. l.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 143. l.

Magyarország Vármegyéi. Bács-Bodrog vármegye. Bpest, 1909. 551. l.