Kezdőlap

Tyroler Leontin.

Munkája: Válogatott olvasmányok Jókai Mór műveiből. Gyorsírásra áttette és autographálta. Bpest, 1895.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.