Kezdőlap

Tyukoss János,

theologiai doktor, róm. kath. plébános Püspökiben (Pozsonym.); szül. 1870. decz. 23.; fölszenteltetett 1893. jún. 27.

Munkája: Szüz Mária élete... Kantate Piel P.-től. Szövegét ford. Pozsony, 1904.

Schematismus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1910. 175., 319. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.