Kezdőlap

T, TY

Tabajdi Károly

Tabajdy Lajos

Tabak Pál

Tabelly Mária Skolasztika

Tablicz Bohuszláv

Tabódy Jenő (tabódi és fekésházi)

Tabódy József (tabódi és fekésházi)

Tábori Kornél

Tábori Róbert

Tábori Róbertné (Tutsek Anna)

Táborsky Ottó

Tácz József

Tadianovich Balázs

Tafferner Béla

Tafner Vidor

Taganius (Tagányi) Ádám

Tagányi Árpád

Tagányi Béla

Tagányi Károly

Tagen Nep. János

Tahy Antal (tahvári)

Tahy István (tahvári és tarkeöi)

Tahy János (Iván)

Taixiperger Mátyás

Tajthy Ferencz

Takács Ádám

Takács Ádám (családi nevén Nagy Gábor)

Takáts András

Takács Antal

Takács Béla (kis-jókai)

Takács Bernát Antal

Takács Endre

Takács Endre

Takács Ernő

Takács Éva

Takács Ferencz

Takáts Gábor (Polgár)

Takács Gedeon (Géza, kisjókai)

Takács Géza (kis-jókai)

Takáts György

Takács György

Takács Henrik

Takács Imre

Takács István

Takács István

Takáts János (felvinczi)

Takács János

Takáts János

Takács Jenő

Takáts József (péteri és téti)

Takács József

Takács Judit (dukai)

Takács Kálmán

Takáts Károly (illei)

Takács Lajos

Takács Lajos (felvinczi)

Takács Lajos

Takács László (kis-jókai)

Takáts Márton

Takács Menyhért

Takács Pál

Takács Pál

Takáts Ráfael

Takáts Sándor

Takács Terezia (dukai)

Takács Zoltán

Takácsy József

Takácsy József

Takátsy Sándor

Taksonyi József

Taksonyi R. Péter

Talaba Máté (fogarasi)

Talabér György (felső-szopori)

Talabér János

Tali Ferencz Lajos

Tallián Béla (vizeki)

Tallián Gyula (vizeki)

Tallián József

Tallián Lajos

Tallián Miklós

Tallián Ödön

Tallián Péter

Tallián Péter

Tallián Zsigmond (vizeki)

Tallóczy Lajos

Tállyai Dániel

Tályai Z. Márton

Tályai B. Mihály

Tályai Péter

Talyga István

Támár Imre

Tamás főesperes

Tamás Arnold

Tamás Endre

Tamás János

Tamás Károly

Tamás Marczel

Tamás Pál

Tamás Péter (Álnév?)

Tamásfi (családi nevén: Tomsics) Gyula

Tamásyné Gall Anna

Tamássy Atanáz

Tamássy Béla

Tamássy Dénes

Tamási Géza

Tamási György

Tamásy Kol. József

Tamássy József

Tamássy Károly

Tamássy Lajos

Tamási Mihály

Tamási (Fabri) Miklós

Tamási Pál

Tamaskó (Ferencz) Antal

Tamaskó (János) István

Tamassik István

Tamedly Mihály

Támer János

Tanács József

Tanács Márton

Tanárky Árpád

Tanárky Gedeon

Tanárky Gyula

Tanárky János

Tanárky Mihály

Tanárky Sándor

Tanay József

Tanay Ödön

Táncsics Mihály

Táncz Menyhért

Tánczos István

Tánczos János

Tandor Ottó

Tanfi Gusztáv

Tanfi Iván

Tangl Ferencz

Tangl Károly

Tanhoffer Lajos

Tanító néni

Tankó Béla

Tankó János

Tankó Miklós (debreczeni)

Tankó Sámuel

Tankóczy Gyula

Tankovits Mihály

Tannenberg Ferencz

Tannenhofer Károly

Tanódy Endre

Tanódy Márton

Tanos Imre

Tanos László

Tanos Pál

Tapavicza György

Tápay Mihály

Tapody Tamás

Tapolay

Tapolcsányi (Pál) Gergely

Tapolcsáni Lőrincz

Tar Benedek

Tar Gáspár

Tar Lőrincz

Tar Mihály

Taracz János

Taray Andor

Tarcsafalvi Albert

Tarcsay József

Tarczai György (Divald Kornél)

Tarczal Viktor

Tarczali (Löw) Dezső

Tartzali József

Tarczali Pál

Tartzali Péter

Tarczali Sámuel

Tarczay Kálmán

Tárczy Károly (tárkányi)

Tarczy Lajos

Tarczy Zoltán

Tardos (Krenner) Viktor

Tari Pál

Tariczky Endre

Taritzky Ferencz

Tarján Nándor

Tárkányi Béla József

Tárkányi György

Tarnay Alajos

Tarnai Andor

Tarnai Elemér

Tarnay Gyula

Tárnai (Tattárszky) Gyula

Tarnay István

Tarnai János

Tarnai Károly

Tarnay Pál

Tarnóczy András

Tarnóczy Gusztáv (alsólelóczi és jeszeniczei)

Tarnóczy György

Tarnóczy István

Tarnóczy István

Tarnóczy Malvina (O'Donell grófné)

Tarnóczi Márton

Tarnóczy Menyhért

Tarnóczy Tivadar (alsó-lelóczi és szentmartoni)

Tárnok Alajos (sóskuti)

Tárnok Gyula

Tarpai (Szilágyi) András

Tarr Sándor

Tarródy István (tarródi és német-szecsődi)

Tarródy János

Tarsótzky Máté

Társovszky Mátyás

Tartler András

Tartler János

Tartler Márk

Tartler Tamás

Tartzianus Pál

Tary Alajos

Tary Xav. Ferencz

Tas Ferencz

Taschek Gyula

Tasi Gáspár

Tasnádi H. István

Tasnádi Székely István

Tasnádi (Ruber) Mihály

Tasnádi Péter

Tasner Antal

Tasner Dénes

Tasner Géza

Tassonyi Ernő

Tassy Ede

Tassy Károly

Tassi Miklós

Tassy Pál

Tatai Adolf

Tatai András

Tatai (Csirke) Ferencz

Tatay István

Tatai János

Tatay János (Kis-tatai)

Tatay József

Tatai Mihály (medgyesi)

Tatai Pál

Tatay Sándor

Tatár János

Tatár Péter

Tatity Péter

Tátray György

Tátray János

Tattárszky Andor

Tattárszky Gyula

Tattay Irén

Tattay István

Tattay István

Tattay József (sárospataki)

Tauber Izrael

Tauber Leo

Tauber N. Nándor

Tauber Sámuel Dávid

Tauber Sándor

Taubert Vilmos

Taubinger Rudolf

Taubner Károly

Taucher Ágost Mihály

Taucher Ferencz

Tauffer Emil

Tauffer Emil

Tauffer Jenő

Tauffer Vilmos

Tauris Pál

Taurinus

Tausch Jenő

Taussig Ede

Tausz Béla

Tauszk Ferencz

Tavarnay Ferencz

Tavasi Lajos

Tavassy Mária

Tavaszy Antal (lökösházi)

Tavaszi József

Taxner Ignácz

Taxner László Árpád

Taxner Veremund Ferencz

Taxonyi János

Técsi J. István

Técsi János

Téchy József (vernikai és técsői)

Técsy József

Técsy Józsefné (Dubányi Erzsébet)

Técsi L. Mihály

Técsi J. Miklós

Técsi Sámuel

Tecze Gyula

Tedeschi Borbála

Teesz János

Teffenberg Adolf

Tege Mihály (de Konkoly)

Téglás Béla

Téglás Dezső

Téglás Gábor

Téglás Gábor (ifj.)

Téglás Géza

Téglás István

Téglás József

Téglás Károly

Téglási B. János

Tegze Gyula

Tegze Imre

Tehel Lajos

Teichengräber Lajos

Teichner Emil

Teitelbaum Hermann

Teixelberger (Ördögvári) Ferencz

Téja Lajos (nagy-rákói)

Tejfalusy Ferencz

Tejfalusy Ferencz (ifjabb)

Tejfalvi Csiba Márton

Tejfalvi Csiba Pál

Tekusch Ágoston

Tekusch János Mihály

Telbisz Benedek

Telbisz János

Telbisz Károly

Telegdi Csanád

Telegdy István

Telegdi János

Telegdi József

Telegdi K(ovács) Lajos

Telegdi Kovách László

Telegdi Miklós

Telegdi Pál

Telek János

Telek József

Telekes Béla

Telekessy Adrian

Telekesi István

Teleki Ádám gróf (széki)

Teleki Ádám gróf (széki)

Teleki Domokos gróf (széki)

Teleki Domokos gróf (széki)

Teleki Domokos gróf (széki)

Teleki Ferencz gróf idősb (széki)

Teleki Ferencz gróf, ifjabb (széki)

Teleki Géza gróf (széki)

Teleki Géza gróf (széki) ifjabb

Teleki Imre gróf (széki) ifjabb

Teleki József gróf (széki)

Teleki József gróf (széki)

Teleki László gróf (széki)

Teleki László gróf (széki)

Teleki Mária grófnő (gróf Rhédei Ádámné)

Teleki Mihály gróf (széki)

Teleki Mihály gróf (széki)

Teleki Mihály gróf (széki)

Teleki Miklós gróf (széki)

Teleki Pál gróf (széki)

Teleki Sámuel gróf (széki)

Teleki Samu gróf (széki)

Teleki Sándor gróf (széki)

Teleki Sándor gróf (széki)

Teleki Sándorné grófné, (Szikra), Kende Juliska

Telepi György

Télessy Teréz

Teleszky István

Télfy Iván

Telgárti (Tergalecz) Lipót

Telkes Simon (kelenföldi)

Telkessy Ödön

Telki-Bányai P. István

Telkonius János

Tell Anasztáz (Imre)

Teller Miksa

Teller Vincze

Telléry Gyula

Tellmann Gottfried

Tellyesniczky Kálmán

Telmányi Emil

Temérdek

Temes Tivadar

Temesváry Alajos

Temeswáry Ferencz

Temesváry György

Temesvári István

Temesváry István

Temesváry János

Temesváry János

Temesváry László

Temesvári Pelbárt

Temesváry Rezső

Temlényi Remig (Miklós)

Temlin Mályás

Temple Rudolf

Templmann Antal

Tenczer Pál

Tenger Marian (családi nevén T. M. Hrussóczy Mária)

Tenner Henrik

Tenner Pál

Tenus Tivadar

Teodorovits István

Teöke Béla

Teöreök (Árvay-) János

Tereh Gyula

Teremi P. István

Teremi (Trittremer) László

Terényi (Stummer) Lajos

Terényi Lajos

Térey Gábor

Térey Pál

Teréznéni

Térfi Gyula

Tergina Gyula

Tergocsics József (péterhegyi)

Terhes Barnabás

Terhes Benjamin

Terhes Iván

Terhes Lajos

Terhes Pál

Terhes Sámuel

Terhes Sámuel

Téri József

Téri Ödön

Terkán Lajos

Terlanday János

Ternajgó Czézár

Ternajgo József

Ternajgó József

Terner Adolf

Ternyei Tivadar

Terray Gyula

Terray Károly

Terray Pál

Tersztyánszky Ágoston (nádasi)

Tersztyánszky Dániel (nádasi)

Tersztyánszky Dezső (nádasi)

Tersztyánszky Gyula (nádasi)

Tersztyánszky Gyula

Tersztyánszky Imre (nádasi)

Tersztyánszky János

Tersztyánszky József (nádasi)

Tersztyánszky Károly

Tersztyánszky Sándor (nádasi)

Tertina Mihály

Téry Ödön

Tesch János, József

Tesche Walter

Teschlák Pál

Teschler Béla

Teschler György

Tési Mihály

Tessedik Ferenc

Tessedik (Thessedik) Pál

Tessedik (Theschedik) Sámuel

Tesléri János

Tessényi Zsigmond

Tesseni Venczel

Teszák Károly Ágost

Teszelszky József

Tetétleni Ármin

Tetmajer Károly

Tetmajer László (P.)

Tétsi

Tettau Lázár

Teubel János

Teuffel Kristóf

Teuffel Mihály

Teurvökl János

Teutonicus Joannes

Teutovillanus András

Teutsch András

Teutsch Frigyes

Teutsch György Dániel

Teutsch Gyula

Teutsch János Frigyes

Teutsch József

Teutsch Mihály

Teutsch Pál

Teutsch Traugott

Teutschländer Willibald István

Tevely lászló

Teveli (Maurer) Mihály

Textoris Dániel

Textoris (Takács) János Ádám

Thaba Tamás

Thaddaeus János

Thaisz András

Thaisz Lajos

Thalhammer János

Thalheim Etelka

Thaller István

Thallmayer Viktor

Thallóczy Lajos

Thaly Emil (szécsi-szigeti)

Thaly Ferencz

Thaly Ferencz

Thaly István

Thaly Kálmán

Thaly Loránd

Thaly Márton (Z.)

Thaly Zsigmond

Thamassi Mihály és Miklós

Than Gyula

Than Károly (apáti)

Thann András

Thanhoffer Lajos

Tharaud Jeromos

Tasnádi (H.) István

Thassy Géza (monostori)

Thauer János

Thébusz János

Thege Miklós (Konkoly)

Thege (Konkoly)

Theil Rudolf

Theilesius György

Theisz Gusztáv

Theisz Gyula

Theisz János

Theisz Márton Lajos

Theisz Mihály Gottlieb

Theisz Sámuel

Theodati Ferencz

Theodorovics Anasztáz

Theodorovits Máté

Theone

Theschedik

Thewrewk Árpád (ponori)

Thewrewk (Török) Aurél (ponori)

Thewrewk Emil (ponori)

Thewrewk István (ponori)

Thewrewk József (ponori)

Thezárovich Gábor

Thiele J. C

Thiering Oszkár

Thiernreiter József

Thierry János

Thiery Péter

Thierry Vilmos Henrik (ménonvillei) ifj

Thiesz Károly

Thill György Erik

Thill János Gottlieb

Thill János Kristóf

Thill Nándor

Thim József

Thirring Gusztáv Adolf

Thirring Gusztávné (Waisbecker Irén)

Thodorovits Lajos

Thold József

Thold Orbán (nagy- és kisselmeczi)

Tholdalagi Mihály (nagy-ercsei)

Thóldt József (Kristóf) Nagy-Selmeczen

Tholdy József

Tholdi István

Tholdi W. István

Tholt Titusz (nagy- és kisselmeczi)

Tholway Ferenc

Thoma István

Thoma János Ferdinánd

Thomae Illés

Thomas Ernő Ferdinand

Thomas János

Thomas Károly

Thomas Lajos

Thomas Sebestyén Vilmos

Thomay József

Thómits János

Thon E. H

Thoraconymus Mátyás

Thorany János Elek

Thordai Benedek

Thordai Zsigmond

Thoroczkai József (toroczkó-szent-györgyi báró)

Thoroczkay Máté

Thoroczkay Viktor (toroczkó-szent-györgyi báró)

Thorwächter András

Thótt Albert

Thót Antal J. F

Thót Ferencz

Thót László (rábéi és szoboszlói)

Thököly Imre

Thököli Miklós báró (késmárki)

Thön Károly Gottfried

Thullner Ernő

Thuránszky Irén (Katona Lajosné)

Thuránszky Herman, (thuriki)

Thuránszky Nándor

Thuránszky Tamás Antal

Thuróczy Adolf

Thuróczy István

Thuróczy (Thwrocz) János (turócz-szent-mihályi)

Thuróczy Károly

Thuróczy Zsigmond

Thurszky András

Thury Etele

Thury György

Thuri György

Thuri János (Szentó-)

Thury János

Thúry József

Thuri Pál

Thuri Péter

Thury Zoltán

Thurzó Elek (Bethlenfalvi)

Thurzó Ferencz

Thurzó György (bethlenfalvi)

Thurzó Ignácz

Thurzó Imre, (bethlenfalvi)

Thurzó János (nosziczi)

Thurzó Kálmán (nosziczi)

Thurzó Szaniszló (bethlenfalvi)

Thüringer Ambro

Thyrnavinus Márton

Thyrner János

Thysanodes György Miklós

Tibád Antal

Tiber Ágoston

Tibold Őzséb Károly

Tiboldi István

Tibolth Mihály (kocsobai)

Tiborcz Ágost

Tiborcz Ida

Tichy Ákos

Tichy Alajos

Tichy Ferencz

Tichy János

Tichy Róbert-Rupert

Tiefenbacher Dániel

Tiefftrunck Dániel

Tiefftrunck Konrád-Gottfried

Tiefftrunck Konrád-Leopold

Tietz A

Tihanyi Ágost

Tihanyi Aladár

Tihanyi (Felber) Domokos-István

Tihanyi Ferencz

Tihanyi Gál

Tihanyi István

Tihanyi József (előbb Thiernreiter)

Tihanyi Károly

Tihanyi Mór

Tihanyi Zsolt

Tikos Imre

Till Antal

Tillman Béla

Tillmann Ferencz

Timár Imre

Timár Károly

Timár László

Tímár Pál

Timár Szaniszló

Timkó György

Timkó Imre

Timkó Iván

Timkó József

Timon Ákos

Timon Béla

Timon Sámuel (schmerhoffi)

Timon Sándor

Timon Tibor

Timon Zoltán

Tinódi Lajos (többen rejlenek e név alatt)

Tinódi Sebestyén

Tipold Özséb Károly

Tipray (Trattner) János

Tipray A. Julián

Tipray Tivadar

Tipula Gyula

Tiringer Gáspár

Tiringer Márton (ifjabb)

Tirnberger András

Tirnovai Gyula

Tiroch József

Tirtsch Gergely

Tirts Rezső (idősb)

Tischler György

Tisza Dániel (vásárhelyi)

Tisza Domokos (boros-jenői)

Tisza Etelka (boros-jenői)

Tisza Gábor

Tisza Gyula

Tisza István (boros-jenői)

Tisza Kálmán (boros-jenői)

Tisza Lajos (boros-jenői)

Tiszabetsi P. Gáspár

Tisza-Betsi P. Tamás

Tiszabetsi P. Tamás

Tiszaujhelyi István (a Hunt-Pázmán nemzetségből)

Tiszta Ferencz (sellyebi)

Tiszta Lénárt (sellyebi)

Tiszti Lajos

Titius Dávid

Tittel Pál

Titz Antal

Tivolt János

Tmák József

Tobak Benő

Tobak Jenő

Tobel Gyula

Tóbiás György

Toborffy Béla

Tocsek Helén

Tódor József (Ujfalusy)

Tódor Károly

Toepler Gottlieb Ede

Toepler János Károly Ágost

Toeroek Xav. Ferencz

Toeth Farkas

Tofeus (Dobos) Mihály

Tofeus (Dobos) Zsófia

Tognio Lajos

Tóháty

Tokaji Aladár

Tokaji Géza

Tokaji Irma (Kuszkó Istvánné)

Tokaji János

Tokaji Jánosné

Tokay Lajos

Tokaji László

Tokár János

Tokody János (szent-andrási)

Tokody Ödön (szent-andrási)

Tokody Viktor

Tokos Géza

Toldalagi Mihály

Toldy Ferencz

Toldy Ferencz

Toldy Géza (nagy-selmeczi)

Toldy István

Toldy János (nagy-selmeczi)

Toldy Jenő

Toldi József

Toldi László

Toldy László

Toldy László (ifjabb)

Toldi Szabó László

Tollhonni Károly

Tollas Károly

Tolmácsi M. György

Tolnai Andor

Tolnai Bálint

Tolnai Bernát

Tolnay Ferencz (de Geollye)

Tolnay Ferencz

Tolnay Ferencz

Tolnai F. György

Tolnay F. G

Tolnai György

Tolnai F. István

Tolnai István

Tolnai János

Tolnai János

Tolnay Károly

Tolnay Kornél

Tolnai Lajos (családi nevén Hagymássy)

Tolnay Lajos

Tolnay Lajos

Tolnai S. Mihály

Tolnai Miklós

Tolnay Ödön

Tolnay Sándor

Tolnai Simon

Tolnai S. Tamás

Tolnai Vilmos

Tolnai Dáli János (Johannes D. Tolnai)

Tolnai Fabricius Tamás

Tolnai Pap István

Tolvay Ferencz (menyői)

Tolvay Gábor (köpösdi báró)

Tolvay Imre

Tolvay János (köpösdi gróf)

Tomala Ferdinand

Toman Caesar

Tomann József

Toman Rudolf

Tomanek Ferencz

Tomanek Károly

Tomanik Ferencz

Tomanóczy Pál

Tomas Ferdinand

Tomaschek Ede

Tomasek Pál

Tomasich János

Tomasik Sámuel

Tombor Valár

Tomcsányi Ádám (tomcsinyi)

Tomcsányi Gusztáv

Tomcsányi Gyula

Tomcsányi Imre

Tomcsányi János (tomcsini)

Tomcsányi János

Tomcsányi József, (tomcsini)

Tomcsányi Lajos (tomcsini)

Tomcsányi László

Tomcsányi Móricz

Tomcsányi Sándor (tomcsini)

Tomcsányi Vilmos Pál

Tomcsányiné-Czukrász Róza

Tomcsik (Tomtsik) Lajos

Tomek Ödön

Tomentsek János

Tomics Jása

Tomkovics Sándor

Tominac József

Tomka Emil

Tomka György (tomkaházi)

Tomka Jenő (tomkaházi)

Tomka József

Tomka Kálmán

Tomka Károly (folkusfalvi és tomkaházi)

Tomka Károly

Tomka Miklós

Tomka Samu

Tomka Sándor

Tomka-Szászky János

Tomkulják Péter

Tomor Ferencz

Tomor Ilona (Balonyi Imréné)

Tomori Anasztáz

Tomori (Stanisits) Jenő

Tomori (Szabó) Sándor

Tompa Arhur Simon, (kis-borosnyói)

Tompa Imre

Tompa János (kis-borosnyói)

Tompa Kálmán

Tompa Kálmán

Tompa Lajos

Tompa László

Tompa Mihály

Tompa Mihály

Tomsics Gyula

Tomsits István (nemeskéri)

Tomsich Vincze

Tomsics Vitus

Tomtsányi

Tomtsik Lajos

Toncs Gusztáv

Tonelli Sándor

Tonházy János

Tontsch András

Tooth István

Tooth János

Toperczer Gyula

Toperczer Jakab

Toperczer János

Toperczer (János) Sámuel

Toperczer Ottó

Toperczer Tamás

Tophaeus Zsófia

Topos Ferencz

Toppeltinus Lipót és Lőrincz (medgyesi)

Topperczer

Torbágyi (Thurner) József

Torda Lajos

Torda Zsigmond

Tordai Ányos (Gyula)

Torday Árpád

Torday Eduard

Torday Emil

Tordai Grail Erzsi

Torday Ferencz

Torday Ferencz

Tordai János

Tordai Máté

Tordai Miksa

Tordai Sámuel

Tordai Sándor András

Tordai Vilmos

Tordai Zsigmond (gyalui)

Tordas Viktor

Torkos András

Torkos István

Torkos János

Torkos János

Torkos József

Torkos Justus János

Torkos Károly

Torkos Kristóf

Torkos kristóf, idősb

Torkos László

Torkos Mátyás

Torkos Mihály

Torkos Pál

Torkos Sámuel

Torkos Sándor

Torma György (Sirmainus)

Torma János

Torma Jeremiás (álnév)

Torma József (csicsó-keresztúri)

Torma Károly (csicsó-keresztúri)

Torma Zsófia

Tormásy Gábor

Tormássi János

Tormássi János

Tormássy János

Tormássi Lajos

Tormásy Sándor

Tormay Béla (nádudvari)

Tormay Cécile

Tormay (Krenmüller) Károly

Tornai (Pastoris) Ferencz

Tornai (Pastoris) Gáspár

Tornai (Pastoris) István

Tornay Róbert

Tornallyai Gedeon (tornallyai)

Tornatoris Kapornai Péter

Tornemir Antal

Torner Mihály

Tornyai Ferencz

Tornyay János

Tornyi György

Toroczkay

Torontáli Károly

Toronyai Károly

Toronyi Pál

Toronyosi János

Torquatus János Aquilius

Toscano József (del Banner)

Tost Alajosné

Tószögi Andor

Tótfalusy Béla

Tótfalusi Kis Miklós

Tóth Ádám

Tóth Adolf (mihályházi)

Tóth Ágoston (felső-szopori)

Tóth Aladár

Tóth Aladár

Tóth Aladár

Tóth Aladár

Tóth Albert

Tóth Albert

Tóth Albin

Tóth Andor

Tóth András

Tóth Antal

Tóth Antal

Tóth Antal

Tóth Árpád

Tóth Arthur

Tóth Balázs (angyalosi)

Tóth Balázs

Tóth Béla

Tóth Béla

Tóth Benő

Tóth Benő

Tóth Dániel

Tóth Dániel

Tóth Dániel (rábéi és szoboszlói)

Tóth Dániel

Tóth Dénes

Tóth Dezső

Tóth Ede

Tóth Elemér

Tóth Endre

Tóth Ernő

Tóth Fábián

Tóth Farkas

Tóth Ferencz

Tóth Ferencz

Tóth Ferencz

Tóth Ferencz

Tóth Xav. Ferencz

Tóth Ferencz

Tóth Ferencz

Tóth Ferencz

Tóth Gábor

Tóth Gáspár

Tóth György (martonfalvi)

Tóth György

Tóth György

Tóth Gyula

Tóth Gyula

Tóth Gyula

Tóth Ignácz

Tóth Ignácz

Tóth Imre

Tóth Imre

Tóth István (mikolai)

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth István (völcsei)

Tóth István

Tóth István

Tóth István

Tóth János

Tóth János

Tóth János

Tóth János

Tóth János

Tóth Ker. János

Tóth Nep. János

Tóth János

Tóth János (k.-karcsai)

Tóth János

Tóth János

Tóth János

Tóth János

Tóth János (P.)

Tóth János

Tóth János

Tóth János

Tóth Kurucz János

Tóth János

Tóth János

Tóth Jenő István

Tóth Jenő (szabadosi)

Tóth Jenő (felső-szopori)

Tóth Jolán (Lonkay Antalné)

Tóth Jolán

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth Józsefné (Kovácsy Mária)

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth József

Tóth Kálmán

Tóth Kálmánné

Tóth Kálmán (Könyves)

Tóth Kálmán

Tóth Kálmán (Pinkóczi)

Tóth Kálmán

Tóth Kálmán

Tóth Kálmán (szentesi)

Tóth Kálmán

Tóth Kálmán

Tóth Kálmán (stomfai)

Tóth Kálmán

Tóth Kálmán (egri)

Tóth Károly

Tóth Károly (felső-szopori)

Tóth Károly

Tóth Károly

Tóth Lajos

Tóth Lajos (nemes)

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth Lajos

Tóth László (ungvár-németi)

Tóth László

Tóth László

Tóth László

Tóth László

Tóth László

Tóth László

Tóth Lőrincz

Tóth Lőrincz

Tóth Márton

Tóth Márton

Tóth Márton

Tóth Mihály

Tóth Mihály

Tóth Mihály

Tóth Mihály

Tóth Mihály

Tóth Mihály

Tóth Mike (Mihály)

Tóth Mór (tőrei és tótmegyeri)

Tóth Pál

Tóth Pál

Tóth Pál (Vincze)

Tóth Péter (litkei)

Tóth Péter

Tóth Péter (ifj.)

Tóth Rezső

Tóth Riza

Tótth Róbert

Tóth Sámuel

Tóth Samu

Tóth Sándor (felső-szopori)

Tóth Sándor

Tóth Sándor

Tóth Sándor

Tóth Sándor

Tóth Sándor (felső-szopori)

Tóth Tivadar

Tóth Vilmos

Tóth Vilmos

Tóth Vincze

Tóth-Mikolai István

Tóth-Pápai János

Tóth-Pápai József

Tóth-Pápai Mihály

Tóth-Szabó Pál

Tóthfalusi Béla

Tóthfalusi Dániel

Tóthfalusi József

Tóthfalusi Károly

Tóthfalusi Miklós

Tóthfalusi Sámuel

Totth Gida (simaházi)

Tótt Mihály

Tottola Andr. Leone

Tóvári Pelikán Krezsó

Touttenui József

Tóváry Jenő

Tóvölgyi Elemér

Tóvölgyi Titusz (családi neve: Schaffner)

Tower Vilmos

Tőke Ferencz

Tőke W. István (maros-vásárhelyi)

Tőke Márton (maros-vásárhelyi)

Tőkés János (magyarosi)

Tőkés Lajos

Tőkey Jenő

Tököly (Thököly) Imre (késmárki gróf)

Tököly Miklós báró

Tököly (Popovics) Száva (kevermesi és vizesi)

Tököly Tádé

Tölcséry Ferencz

Tölgyessy Margit (B)

Tölgyessy Mihály

Tölgyi Gyula

Tölgyi Károly

Töltényi Miklós

Töltényi Szaniszló

Tömlő Gyula

Tömörkény István

Tömösváry Lajos

Tömösváry László

Tömösváryné F. Matild

Tömösváry Ödön

Tönkő Márton (szilágyi)

Töpfl Vida

Töpler Károly

Töpler Károly

Töppelt (Toppeltinus de Medgyes) Lőrincz

Törköly József

Török Andor

Török Antal, (kadicsfalvi)

Török Árpád és Aurél

Török Béla

Török Bertalan (kadicsfalvi)

Török Damaszczén (Albert József, kadicsfalvi)

Török Elzeár

Török Emil

Török Endre

Török Ferencz (kadicsfalvi)

Török Ferencz

Török Ferencz

Török O. Ferencz

Török Ferencz

Török Ferencz

Török György

Török Imre

Török Imre (márkosfalvi)

Török Incze

Török István (kolosi)

Török István

Török István

Török István

Török István

Török István

Török István

Török István

Török János

Török János (balaton-fő-kajári)

Török János (bágyi)

Török János (csáfordi és jobbaházi)

Török János

Török János

Török János (Szatmári)

Török János

Török Jenő

Török Jenő

Török Jenő

Török Jenő Endre

Török József

Török József

Török József (ébenfalvi)

Török József

Török József

Török József

Török Kálmán

Török Kálmán (törökfalvi)

Török Károly

Török Károly (Veremund)

Török Konstantin (Sándor)

Török Lajos (szendrői gróf)

Török Lajos

Török Lajos

Török Lajos

Török Mihály

Török Mihály

Török Miklós

Török Miklós

Török Pál

Török Pál

Török Péter

Török Sándor (szendrői)

Török Sándor

Török Sándor

Török Sándor

Török Zoltán

Török Zoltán

Török Zoltán

Török Zsigmond

Török Zsigmond

Török Zsigmond

Törökné Fenyvessy Szeréna

Törös Bálint

Törös Ferencz (O.)

Törös Tivadar (eredeti neve Marusan)

Törs Kálmán

Törleti Tihamér

Tőry Emil

Tőry Gusztáv

Törzsök Vilmos

Tőtős János

Tőttösy Béla

Tőttösy Béla (zepethneki)

Tőttősy Lajos

Tövissi György

Tőzsér János (kénosi)

Tragor Ignácz

Tráiber József

Traitler László

Trajánovits Ágoston

Trajanus Ádám

Trajtler István

Trajtler János

Trájtler Károly

Trandaphill Kozma

Trangus Illés

Trangus Mihály Theophil

Tranoscius (Tranowski) György

Tranoscius Sámuel

Transilvanus József Antal

Transilvanus Maximilianus

Trapolder (Polder) Dániel

Trattner János

Traugott Ferencz

Traupmann Lajos

Trausch (Ferencz) József

Trausch József Károly

Trausch Pál

Trauschenfels Emil

Trauschenfels Jenő

Trautmann Henrik

Trautwein Gergely

Trautwein (Bernát) Nep. János

Travnicsek Hubert

Travnik Antal

Travnik Jenő

Travnik Zsigmond

Traxler Ferencz

Traxler László

Treberer József

Trefort Ágoston

Tregaunus

Treisch Ferencz

Treitz Péter

Treller Ferencz

Tremmel Keresztély

Tremmer Gyula

Trempacher Mátyás

Trentschanszky (Trentschenszky) Ferencz

Trencsény Károly

Trencsényi Bertalan

Trentsényi Ferencz

Trepches János

Tresztyánszki

Tretter György

Tribel József

Trichtl Izidor József

Triebnigg Viktorné (Ankerstoki Stokinger Ella)

Trifunácz Pál

Trikál József

Triltsch Nándor

Trinkelius Zachariás (Ignácz)

Trischler Károly (Don Carlos)

Trittremer László

Trnka Venczel (krzowitzi)

Troch Pál

Trócsányi József

Trócsányi Zoltán

Trogmayr János Theophil

Troll Ferencz

Troll-Borostyáni Irma

Trombitás Sámuel (visolyi)

Tronson Lajos

Trost János Márton

Trozner Lajos

Tröster János

Trskó János

Trsztyánszky Dániel

Trsztyénszky Ferencz

Trsztyenszky Gyula

Trstzyanski János

Trstyánszky Károly

Truchly András (írói néven Sytniansky)

Truhelka A. V

Trumer Ferencz

Trumer János

Trummer Ferencz

Trunessek Antal

Trungel Károly

Trusius Hiób

Truskovszky Gyula (ifj.)

Trux Hugó (rónaszéki)

Trux Hugóné (rónaszéki) Aposztolovits Ilona

Trux Károly

Trübswetter Ferencz

Tsanaki Máté

Tsány János

Tsatári János

Tschäter Farkas

Tsáti Dániel

Tsauggo Péter

Tscheik Gusztáv

Tseh Márton

Tsétsi János

Tseh-Szent-Péteri Jónás

Tsene Péter

Tsepregi

Tsere János (apáczai)

Tsermák K. János Antal

Tsernatoni (W.) János

Tsernátoni Sámuel

Tschick Albert

Tschida Károly

Tsida József és Károly

Tsókai Péter

Tsizi István

Tsomós Mihály

Tsötönyi Márton

Tsulak Sámuel

Tsupik N. János

Tschutschegg Vincze

Tuba János

Tuba Károly

Tuba Lajos

Tubero Lajos (Cervinus, máskép Cervarius)

Tuboly Victor (tubolyszeghi)

Tuczy János

Tuhrinszky Károly

Tuka Antal

Tulcsik Ferencz

Tulcsik Gyula

Tulok Gábor

Tulsiczky András

Tulsiczky Ferencz

Tumler Ignácz

Tumpacher József

Tunner J. Károly

Tunyogi Csapó József

Tunyogi Miklós

Tuppy József

Turai Sándor

Turán (Engel) Bódog

Turbucz Ferencz

Turcsányi Andor

Turcsányi Elemér

Turchányi György

Turcsányi György

Turchányi Gyula, (turcsánykai)

Turcsányi Imre

Turcsányi Imre

Turcsányi József

Turcsányi József

Turcsányi Lajos

Turcsányi Mátyás

Turcsányi Ödön (turcsányi és terestyénfalvi)

Turchányi Tihamér

Turecsek Károly

Túri Béla

Tury Etele

Turi Kálmán

Turi Lajos

Túri Mátyás (Thuri, Thurius)

Tury Osvald (János)

Turi (Thuri) Sámuel

Turjay László

Turjevich József

Turk János

Turkoly Sámuel

Turkovicz Ferencz (csepregi)

Turkovics Károly

Turkovics Mihály (csepregi)

Turner Ferencz

Turner Lajos Kornél

Turnovszky Frigyes

Turnowsky Mór

Turnowsky Sándor

Turóczy Adolf

Turóczi János

Turótzi József

Turóczi László

Turóczi Mihály

Turonyi Pál

Túrós Péter

Turul Ferencz. (Álnév?)

Túry Gyula

Túry József

Túry M. István

Túri Lajos

Tury Oszvald

Turzó Ferencz és János

Tuschleitner Kajetán

Tussai János (tussa-új-falusi)

Tussel Gáspár

Tusseng Károly

Tuszkai Ödön

Tusztics Boldizsár

Tutius György

Tutius Márton

Tutkó József

Tutsek Anna

Tutsekné-Bexheft Lilly

Tuymer János

Tuzson János

Tüdős István

Tüdős János

Tüdős János

Tüdős József

Tükör Antal

Tüllmann Ignácz

Türk (Turcus) Dániel

Türk Frigyes

Türck János

Türk József

Türk Mihály

Türck (Török) Mihály

Türk Sándorné

Türk Vilmos

Türr Antal (De Toro)

Türr István

Türr Lajos

Türr Rezső

Türr A. Viktor

Tüske Endre

Tüzér Károly

Tvrdy György

Tyrlingh W

Tyroler Leontin

Tyroler Vilmos

Tyukodi György

Tyukodi Márton

Tyukoss János

Tzanaki Máté

Tzeglédi István, János és Péter

Tzuchius (Tzuka) Márton

Ttútz István

Kezdőlap