Kezdőlap

Vásárhelyi Gergely,

Jézus-társasági áldozópap és hitszónok, szül. 1561. Marosvásárhelyt, 1584. lépett a rendbe; Alsó-Lendván a török uralom alatt sínylett róm. katholikusoknak hirdette az Isten igéjét; innen Pécsre költözött, hol miután néhány évet töltött mint hitszónok, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kérésére Gyulafehérvárra ment, rendtársai igazgatását átveendő. Meghalt 1623. okt. 18. Kolozsvárt.

Munkái:

1. Az Keresztyeni tudomanynak rövid summainac részei, ki úgy mint közönséges Kesztyénségnec kiczin Catechimussal foglallya magában. Írta Canisius Péter, ford. Nagyszombat, 1696. (Kolozsvár, 1699. Bécs, 1604., 1615. és 1617. Ennek elején naptár van, mely nálunk az első naptár volt és a pápák, magyar királyok chronologiája 1609-ig; Pozsony, 1624., 1747. és 1763).

2. Egynehány tévelgő kérdésekre rövid keresztényi feleletek. Bécs, 1604. és 1617. (Ferenczy-Danielik után).

3. Az emberi állatnak négy utolsó dolgairól való intések. Hely és év n. (Ferenczy-Danielik után).

4. KempisTamás négy könyve. Ford. Kolozsvár, 1604. (Stoeger után).

5. Esztendö altal Az Anyaszentegyháztól rendeltetet Vasarnapokra és Innepre Evangeliomok és Epistolák es Ezekre való Lelki elmélkedések. Bécs 1618.

6. Iesus † Maria. Esztendeo altal az aniazentegihaztol rendeltetett vasornapokra, es innep napokra Epistolak... Ford. U. ott, 1618.

7. Vilag kezdetitöl fogva, iosagos es gonosz czelekedeteknek példáinak Summái... Maros-Vasarhelyi Gergely által fordíttattak és írattattak. Kassa, 1623.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 607. l.

Stoeger, Scriptores 376. l.

Uj M. Sion 1879. 98. l.

A kolozsvári róm. kath. főgymnasium Értesítője 1898. 76. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliographie VIII. 480. h.