Kezdőlap

Viczay Mihály (loósi és hédervári gróf),

cs. kir. kamarás, V. Mihály gróf és Draskovich Teréz grófnő fia, szül. 1756. júl. 26. Hédervárott (Győrm.); örömest foglalkozott archaeologiával, de leginkább a numizmatika volt kedvelt tárgya. Előbb jogi tanulmányokat folytatott és egy darabig állami ügyekkel is foglalkozott. A régiségtan iránti hajlam azonban hamar unottá tette neki e foglalkozást és visszavonult Hédervárra, hol a már eddig is szépszámú érem- és régiséggyűjteményt szorgalmasan gyarapította. A hédervári múzeum az ország legszebb magángyűjteménye lett, melyet még külföldi tudósok is meglátogattak. 1826-ban már 11,432 görög, 13,411 római pénz és érem volt a gyűjteményben, melyből 1243 aranyérem. Olasz tudósok írtak is ezen múzeumról, így a milanoi Caroin: Musei Hédervariani in Hungaria numorum descriptio; Sestini D. három értekezésben is emlékszik róla. Meghalt 1831. márcz. 18.

Munkája: Musei Hedervarii in Hungaria numos antiquos graecos et latinos descripsit, anecdotos vel parum cognitos etiam cupreis tabulis incidi curavit. Vindobonae, 1814. Két kötet, 57 rézm. táblával.

Hazai és Külföldi Tudósítások 1831. I. 26. sz.

M. Kurir1831. I. 28. sz.

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 174. 175. l.

Petrik Bibliogr.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 836. l.