Kezdőlap

Zabelerus János,

evang. lelkész, Z. Péter ev. püspök fia, tanuló a wittenbergi egyetemen, hová 1624. jan. 5. iratkozott be. Lőcsei származású

Munkája: Septenarius Theorematum philosophicorum Miscaelleneorum... Wittenbergae, 1625.

Bartholomaeids, Memoriae Ungarorum 129. l .

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 412. l.