Kezdőlap

Zabeler Péter,

evang. püspök, szül. 1578 körül Grossenhainban (Németország), Wittenbergben tanult, hol magisteri czímet szerzett. Előbb kassai diakonus, 1602. pedig lőcsei első pap lett. 1607-11. esperesi tisztet viselt, úgy a 24 kir., mint az öt szabad kir. városban. Majd az ez utóbbiakból alakult superintendentiának 1614. jan. püspökévé választatott. E hivatala mellett 1615. nov. ‐1616. decz., 1619. decz. – 1621. nov., 1621. nov.-1628. nov., 1628. nov. ‐1630. nov., 1633. nov. ‐1634. nov. egyszersmind esperese is volt a 24 kir. városi egyházaknak. Meghalt 1645. szept. 22.

Munkái:

1. Leichenrede über d. H. Stephan Xylander. Leutschau, 1620.

2. Eine Christliche Leichenpredigt . . . bey des Fürstlichen Leichenbegegnüss der Weylandt... Stanislai Thursonis Palatini und Fürsten des Königreichs Hungarn... Welcher den 1. Maij, des 1625. Jahrs in Christo seeliglich verschieden... Caschaw, 1626.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 112., 124. l.

Hörk József, Az ev. Tisza-kerület püspökei. Kassa, 1888. 16. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára.