Kezdőlap

Zabira György,

kereskedő és történetbúvár, szül. 1754. Statistában Macedoniában; mint gyógyszerész fia Thessalonikiban neveltetett és mint kereskedősegéd jött Magyarországba Szabadszállásra és itt telepedett le. Sokat megfordult Kalocsán és ott tudósok társaságában gyarapodott az ismeretekben. Későbbi években a külföldi egyetemeket is látogatta. Meghalt 1804. szept. 19. Szabadszálláson. 1795-ben kiadta Cantemir munkáját a Kantakuzenok történetét. Kéziratban hátrahagyta az újgörögírók életrajzát Konstantinápoly elfoglalásától fogva a legújabb korig és ezen kéziratát a pesti görög nem-egyesült egyházra hagyta és unokaöcscsének, általános örökösének végrendeletileg meghagyta, hogy annak gyarapítására évenként 100 frtot és a könyvtár gyarapítására 50 forintot fordítson.

M. Kurir 1805. I. 370. sz.

Allg. Litaratur-Zeitung 1805. 370. l.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LX. 63. l.