Kezdőlap

Zabka Márton,

rozsnyói kanonok, szül. 1785. nov. 11. Rozsnyón; elemi és gymnasiumi tanulmányait szülőhelyén, a bölcseletet és tbeologiát mint növendékpap Nagyszombatban végezte s 1808-ban miséspappá szenteltetett. Előbb Polomkán és Rimaszombatban mint segédlelkész, később Szent-Endrén és Szilason mint plébános, az utóbbi helyen egyszersmind mint tornai kerületi alesperes működött. Később Rimaszombatban élt mint plébános, kerületi alesperes és később cz. kanonok. Beszédeire a protestánsok és katholikusok egyaránt nagy számmal gyűltek össze. 1842. valóságos kanonok és seminariumi igazgató lett Rozsnyón. Meghalt 1864-ben Rozsnyón.

Munkái:

1. Illustr. ac Rev. Dno Ladislav e comitibus Eszterházy de Galantha, episcopo Rosnaviensi VII. id. Jul. pontificalia ordinis sui solenniter capessenti... Cassoviae, 1815. (Költemény.)

2. Egyházi beszédnek vizsgálatja. Pozsony, 1886.

3. Beköszöntő beszédeknek taglalatja. Pozsony, 1836.

Rozsnyói Egyházt Tár VIII. 130. l.

Ferenczy és Danielik, Magyar Írók II. 377. l.

Petrik Bibliogr.