Kezdőlap

Zaborszky Alajos,

ügyvéd, országgyűlési képviselő, majd miniszteri tanácsos és kormánybiztos volt, Z. Mihály somogyi másod alispán és Stefaics N, fia; már 21 éves korában ügyvéd és táblabiró, a 40-es években pedig a Pesti Hirlap levelezője volt. 1843-44-ben szerkesztette Pozsonyban a kőnyomatos «Országgyűlési Tudósítások»-at. 1847-ben pénzügyi tanácsos lett; 1848. országgyűlési képviselő és a ház jegyzője Debreczenben is, majd miniszteri titkár, tanácsos és kormánybiztos. 1849-ben halálrá ítéltetett, de súlyos betegsége által (mely alatt Haynau elmozdíttatott) attól megmenekült. 1861-ben a lengyeltóti kerület által képviselővé választatott. Meghalt 1862. ápr. 5. Kaposváron.

Czikke a Pesti Hirlapban (1843. 226., 231. szám Gróf Széchenyi István eddigi iratai).

Munkái:

1. A Pesti Hírlap elleni gyanúsítások és haladás. Pest (1841).

2. Lengyelország hanyatlása és enyészetének okai. Pest, 1842.

3. Az úrbéri telkek örökös megváltásának terve és hasznai. Pozsony, 1843.

4. Az osztrák politika irányai. Pest, 1861.

Magyar Hirlap 1850. 221. sz. (Haditörvényszéki ítélet.)

Hölgyfutár 1861. 112. szám, 1862. 45. sz. (Nekr. Roboz.)

Pécsi Figyelő 1862. 51. sz.

Nagy Iván, Magyarország Családai, XII. 285. l.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 819. l.

Wurzbach, Biogr. Lexikon 66!. 66. l.