Kezdőlap

Záborszky Géza,

járási számvevő Pacsán (Zalamegye).

Munkája: Zala vármegye tiszti czím- és névtára 1909-re. Keszthely, 1909.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.