Kezdőlap

Zábrák Dénes,

evang. lelkész, szül. 1852. ápr. 6. Mencshelyen (Veszprémm.); középiskoláit 1864-66. Kővágóörsön és 1862-70. Sopronban végezte; a theologiát 1872-75. szintén itt és 1875-78. a bécsi prot. theologiai fakultáson hallgatta. Ezután nevelősködött, míg 1877. máj. a szombathelyi egyesült prot. egyház megválasztotta lelkészének. 1878 őszén német-szentmihályi, 1884. aug. soproni lelkész lett, hol jelenleg is működik.

Munkái:

1. Mit ígér híveinek a megdicsőült Krisztus? (Beköszöntő beszéd Szombathelyen.) Szombathely, 1877.

2. Festpredigt beim hundertjährigen Jubilaeum der ev. Gemeinde Pinkafeld. Felsőőr, 1883.

3. Tartsd meg a mid van. (Konfirmácziói káté magyar átdolgozása.) Sopron, 1891. 3. kiadás. Felsőőr, 1898.

4. Hilfsanstalts-Predigt. Gehalten am 13. August 1895. in Gross-Kanizsa. Aus denl Ungarischen übersetzt. Felsőőr, 1895.

5. Krisztus az én életem. Egyházi beszédek. Bpest, 1895. és Sopron, 1896. Két kötet.

6. Házi Kincstár. (Luther M. egyházi beszédei németből ford.) Lipcse, 1896.

7. Gyászbeszéd és ima, melyet ő felsége Erzsébet királyné gyászünnepélyén 1898. szept. 11. a soproni evang, templomban mondott. Sopron, 1898.

8. Egyházi beszéd a magyar protestáns irodalmi társaságnak kilenczedik vándorgyűlésén Sopronban 1905. szept. 27. Bpest, 1905.

A «Kalászok» közt is vannak dolgozatai és részt vett a dunántúli énekeskönyv átdolgozásában.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára. III. 108. l .

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a n. múzeumi könyvtár pélányairól.