Kezdőlap

Zach József,

okleveles reáliskolai tanár.

Munkái:

1. Az elemi tanodák reformja Magyarországon, Adalékeszmék. Pest, 1861.

2. Az 1865-ki magyar országgyűlés és a magyar alkotmány. Különös tekintettel a pénz- és hadügy kérdéseire. Pest, 1866.

3. A pragmatica sanctio taglalása, vagy változtatott-e a pragmatica sanctio a magyar alkotmányon! Pest, 1866.

4. A magyar birodalom statusjogi állása az ausztriai trónöröklés által. Pest, 1866.

Petrik Könyvészete.