Kezdőlap

Zachár Gyula,

jogi doktor, ügyvéd, kir. jogügyi segédfogalmazó, majd budapesti kir. járásbirósági albiró (1904.) és a kir. ítélőtábla birója. Kitünő kriminalista volt. Meghalt 1899. máj. 29. Budapesten.

Munkái:

1. A birtok a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetében. Bpest, 1902. (Jogászegyleti Értekezések XXIII. 4. füzet.)

2. Ingó jelzálog. Bpest, 1904. (Különny. a M. Jogász-Ujságból.)

3. Magánjogi tanulmányok. Az igényper keretében. Különös tekintettel a legújabb birói gyakorlatra. Bpest, 1905.

Budapesti Hirlap 1899. 148. sz. (Nekr.)

Vasárnapi Ujság 1899. 23. sz. (Nekr.) és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.