Kezdőlap

Zachár Gyula (azari),

nyug, székesfővárosi felsőkereskedelmi iskolai tanár; a m. kir. vasúti tisztképző tanfolyam, a m. kir. polgári iskolai tanítóképezde, a középiskolai tanárvizsgáló bizottság rendes tagja (a 70-es években a sárközi takarékpénztár könyvelője volt Kalocsán) és a fővárosi önsegélyző takarékpénztár központi szövetkezetének volt elnöke és vezérigazgatója sat. Meghalt 1910. máj. 26. Budapesten 58 éves korában.

Czikkeket írt a M. Pénzügybe.

Munkái:

1. A franczia kettős könyvvitel alkalmazása hitelintézetekben. Különös tekintettel a vidéki takarékpénztárak lényeges és segédkönyveire. Egy táblázattal. Budapest, 1877.

2. Fali kamattáblázatok irodák, hitelintézetek részére a kamatokat 1 frttól 5000 frtig különféle kamatlábra számítva. Vászonra húzható ívekben. Budapest, (1879.) 12 tábla.

3. A turfa-ipar keletkezése és fejlődésének története. A pesti Lloyd-társaság által pályakoszorúzva. Budapest. 1880.

4. Társadalmi önsegély. Az önsegély elmélete. Az iparos hitel szervezése. (Dicsérőleg kitüntetett pályamű.) Budapest, 1883.

5. Fairbanks-mérlegek az 1885. magyar országos kiállításon. Budapest, 1885. (Különnyomat a Pesti Hirlapból.)

6. Könyvviteltan iskolai és magánhasználatra. I. rész. Az egyszerű könyvvitel. Budapest, 1885. (Lengyel Sándorral.)

7. Könyvviteli rendszerek. Az egyszeres és kettős könyvvezetés lényeges könyveinek alakja, vezetése és lezárásának bemutatásával. Budapest, 1886. Három táblázat vászonra húzva.

8. Váltóisme, jog és szokások. Törvénymagyarázat illusztrált példákkal. (Budapest, 1888. (Gyakorlati kereskedelmi tudományok II. Mattyasovszky Lászlóval.)

9. Általános üzleti könyvvitel az egyszerű és kettős mód rendszereiben. Budapest, 1888.

10. Kereskedelmi isme, jog és szokások. A fennálló törvény szerinti intézkedéseknek a gyakorlati életben való alkalmazásával. Budapest, 1889.

11. A pénzintézeti üzletvitel, a megfelelő üzleti szokások, számolások és a kereskedelmi törvény szerinti eljárás tárgyalásával. Budapest, 1892.

12. Mezőgazdasági könyvvitel az egyszerű és kettős könyvvitel rendszerében. Budapest, 1894.

13. Pénzintézeti könyvvitel. Budapest, 1896.

14. Általános üzleti könyvvitel. Az egyszeres olasz és franczia kettős könyvvitel rendszere. Budapest, 1896.

15. Könyvviteltan. Az egyszerű és kettős könyvvezetés elmélete és gyakorlata. Budapest. 1897.

16. Vasúti számtan és könyvviteltan. Budapest, 1903. Két kötet (Olgyay Kálmánnal).

Szerkesztette a Pénzügyi Tárcza-Naptárt 1883-85. évekre; szerkesztette és kiadta a Kereskedelmi és Pénzügyi Szemle cz. havi folyóiratot 1886. nov. 1-től 1896-ig és a Gyakorlati kereskedelmi tudományok a pénz-, biztosítási, közlekedési intézetek, a gyári és kézipar, a magán- és közforgalom, valamint a kereskedelem köréből cz. gyűjteményes munkát 1889-től 1896-ig Budapesten.

Kiszlingstein Könyvészete.

Gyakorlati kereskedelmi tudományok. Könyvkiadó vállalat. Bpest. 1897.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

Pesti Hirlap 1910. 125. sz. és gyászjelentés.