Kezdőlap

Zachara Lajos,

elektrotechnikus, szül. 1878. máj. 25. Teschenben (Szilézia); a kassai premontrei főgymnasium után az ottani állami felső ipariskolát végezte, majd a darmstadti és karlsruhei műegyetemeken elektrotechnikai kiképeztetést nyert. Tanulmányainak befejeztével a Ganz-féle villamossági r. t. budapesti vállalat szolgálatába lépett. E mellett munkatársa volt több szaklapnak. 1910-ben a kereskedelmi miniszterium támogatásával külföldön tanulmányozta az elektromosságnak a mezőgazdaságban való alkalmazását, nevezetesen az elektromos szántást, cséplést és terményszállítást. Tapasztalatairól a «Magyar Elektrotechnikai Egyesületben» és az «Országos Műszaki Egysületben» több előadásban beszámolt, mely előadások az «Elektrotechnika» 1912. 3-6. számaiban megjelentek.

Munkái:

1. Zimony város elektromos központi telepe. Budapest, (1901. Különny, a Technologiai Lapok XIII, évf.-tól). 8 ábrával.

2. A föld termőképességének fokozása elektromosság útján Selin Lemstrom helsingforsi egyetemi tanár kísérletei alapján írta. Budapest, 1903. (Különny. a Technologiai Lapokból.)

3. Az elektromosság a mezőgazdaságban. Budapest, 1913.

Szerkesztette az Iparosok Zsebnaptárát 1904-re (Szikai Jánossal) és a Technologiai Lapok főszerkesztője volt 1903-1905-ig; és a Műszaki Szaklap cz. az Országos Műszaki Egyesület félhavi értesítőjét szerkesztette és kiadta 1906-1909-ig Bpesten.

M. Könyvészet 1903. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.