Kezdőlap

Zacher György,

bölcseleti doktor, középiskolai tanár, született 1879. Podolinban (Szepesm.); kegyestanítórendi növendék és a kolozsvári egyetem bölcseleti karának hallgatója volt és u. ott tett doktorátust. 1906. nov. a dési állami főgymnasium rendkívül tanára lett, hol a latin és német nyelvet tanította.

Munkája: A «Podolini» nyelvjárás hangtani sajátságai. Egybevetve az új felnémet irodalmi nyelvvel. Dés, 1906.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 54. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.