Kezdőlap

Zádor Béla,

Zádor Gyula írónak 8 1/2 éves fia Nagyváradon.

Munkája: Olaszországi utam, Bpest, 1892. (1890. márcz. 29-től tett utazását írta le és édes atyja adta ki.)

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.