Kezdőlap

Zádor Elek.

Munkái:

1. Geographiai kézikönyv, vagy a világ mathematikai, physikai, kiváltképen pedig politikai leírása... Stein, Volger, Cannabich után. Pest, 1831. Két kötet. (Németül összegyűjtötte Wigand Ottó. Magyarázta Zádor Elek. V., VI. füzet. Pest, 1829-1832. VII., XII. füzet. Második kiadás. Pest, 1833. (Lencsés Antallal.)

2. Az aranybánya, vagy a tapasztalt tanácsadó a városi és magányos falusi csendben élő gazdák és gazdasszonyok számára. Pest, év n. (Újabb kiadás. Pest, 1885. Két kötet Lencsés Antallal.)

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.