Kezdőlap

Zádor S. Frigyes,

kereskedelmi iskolai tanuló és az iskola könyvtárnoka.

Munkája: A késmárki m. kir. állami kereskedelmi iskola magyar és német nyelvű «önképzőkörének» könyvtári jegyzéke. Késmárk, 1904.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.