Kezdőlap

Zádor Mór,

m. kir. pénzügyi tanácsos, volt adótárnok Magyar-Óvárt, majd pénzügyi titkár lett Győrött.

A M. Állami Tisztviselők Lapjába 1897 óta több czikket írt.

Munkái:

1. A kir. adóhivatali pénztárak rovancsolása, valamint belső ügykezelésük megvizsgálására vonatkozó kézikönyv. Rimaszombat, 1900. (Runyay Józseffel.)

2. Határidő nyilvántartás a kir. pénzügyigazgatóságok, kir. adóhivatalok, pénzügyőri biztosságok és pénzügyőri szakaszok által beterjesztendő időszaki beadványok. Győr, 1903. (Runyay Józseffel.)

3. Kézikönyva a kir. adóhivatalok, vámhivatalok, sóhivatalok, fogyasztási adóhivatalok és dohányárú raktárak váratlan vizsgálatairól. Győr, 1903.

4. Vade mecum. Általános útmutató a pénzügyi és közigazgatási külszolgálat terén. Győr, 1910. (2. bőv. kiadás. Bpest, 1912.)

Állami Tisztviselők Lapja 1897. 5. sz. arczk.

M. Könyvészet 1903.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Corvina 1912. 34. sz.