Kezdőlap

Zafféry Károly (János, P. Angelicus),

bölcseleti doktor, kath. lelkész, nyug. főgymnasiumi igazgató, szül. 1840. aug. 15. Hosszúmezőn (Máramarosm.); tanulmányait u. ott és Szatmárt végezte; tanári vizsgálatot és a bölcseletből és theologiából doktori szigorlatot tett Budapesten. Nevelő volt gróf Bissingennél, a 70-es években főgymnasiumi tanár Szatmárt és főgymnasiumi igazgató Fiuméban; később Jézus-társasági tag; a 90-es évek óta «P. Angelicus» névvel a boszniai trappisták tagja.

A P. Angelicus nevet írói név gyanánt 1885. márczius óta használja.

Czikke a szatmári kath. főgymnasium Értesítőjében (1877. Mit kívánhat az iskola a szülőktől?), írt a Religio, M. Állam, Veszprémi Közlöny, Közművelődés, Egyházi Közlöny, Zalai Közlöny cz. hirlapokba, a Bölcseleti Folyóiratba és a Jó Pásztor cz. hitszónoklati folyóiratba.

Munkái:

1. Hol az ördög? Írta egy igaz hazafi. Bpest, 1877. (A szabadkőművesség ellen.)

2. Lourdes. Bpest, 1877.

3. Elemi számtan. I. rész. Szatmár, 1879.

4. Magyarország és a földközi tenger mellett elterülő országok rajzoltató földrajza. A középiskolák I. oszt. számára. Bpest, 1880.

5. A bölcsészet tankönyve. Írta Stöckl Albert. A 4-ik jav. kiadás után magyarította és legújabb kútforrások nyomán felvilágosttó jegyzetekkel bővítette. I. rész. Szatmár, 1880.

6. A széptan alapvonalai. I. melléklet a bölcsészet tankönyvéhez. Írta Stöckl Albert. A 2. kiadás után ford. Eger, 1882. (Répássy Jánosal. Bölcsészeti Füzetek XX., XXI.)

7. A szónoklattan. II. melléklet a Bölcsészet tankönyvéhez. Írta Stöckl Albert A 2. kiadás után ford. Eger, 1882. (Répássy Jánossal. Bölcsészeti Füzetek XXII.)

8. A vallás bölcselete. III. melléklet a Bölcsészet tankönyvéhez. Írta Stöckl Albert. A 2. kiadás után ford. Eger, 1882. (Répássy Jánossal. Bölcsészeti Füzetek XXIII., XXIV.)

9. Aufnahmsbüchlein für diejenigen, die in den Lebendigen Rosenkranz treten wollen. Augsburg, 1885.

10. Miseszövetség. Szatmár, 1886.

11. Rózsafűzérkönyv. Stoltz Albántól. Bpest, 1888.

12. XIII. Leo élete és működése. Bpest, 1888.

13. Szent Ferencz III. rendje. Bpest, 1888.

14. Rituale Szent Ferencz III. rendjében. Bpest, 1888.

15. Délutáni beszélgetés a gyónásról. Írta Angelus. Bpest, 1889. (Kis Könyvtár 1. sz.)

16. Szent beszéd. A campovallói magyar zarándokoknak 1899. aug. 22. elmondta. Bpest, év n.

Szerkesztette és kiadta a Népiskolai Lapokat 1870. okt. 1-től 1871. június 30-ig; és ennek folytatását a Népiskolát 1871. júl. 6-tól 1875-ig Budapesten, Szatmárt és Egerben másokkal együtt; szerkesztette a Szatmárt a Legszentebb Rózsafüzér cz. havi folyóiratot 1885-től Budapesten; a Szűz Mária Nagy Képes Naptárát 1889-től Nagy Kanizsán és a Szentek élete cz. folyóiratot 1889-től.

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Sion 1893. 457. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és önéletrajai adatok.