Kezdőlap

Zágoni Gábor,

m. kir. távírótiszt.

Munkája: A magyar korona területén levő állami és vasuti távirdák. Az 1871. évről. összeállította. Pest, 1872.

Petrik Könyvészete.