Kezdőlap

Zágonyi György (Zághoni),

ref. néptanító, szül. 1838. decz. 16. Szatmár-Németiben; tanult Sárospatakon, majd Késmárkon; itt végezte a VIII. osztályt. Mint tanító egy évig Felső-Zemplénben Málczán volt; innét Maádra ment mint orgonista kántor-tanító; egy év mulva 1861. Kun-Szent-Miklós választotta meg, hol hét évet töltött. 1868. szept. 27-től Ó-Budán volt tanító 1871 jan. 21-ig; mikor a székely-keresztúri állami tanítóképzőhöz neveztetett ki ének- és zenetanárnak, hol az unitárius gymnasiumban a gyorsírást is tanította. Erdélyből Baranya vármegyébe költözött, hol 1872. nov. 26. a nagy-harsányi községben orgonistai és elemi iskola-igazgatói állásra választották. A baranyamegyei gazdasági egyesületnek választmányi tagja. Zeneszerzéssel is foglalkozik, különösen az egyházi zenével.

A «Szatmár» cz. hirlapban a népnevelés ügyét elősegítő rovatot vezette (1876-77.); a baranyamegyei gazdasági lapban pedig selyemtermelési és borászati czikkeket írt; utóbb nevelésügyi czikkeket is a szaklapokba.

Munkái:

1. Aranylakodalmi versezet. Pest, 1863.

2. Két népdal. Pest, 1864. (A Családi Kör melléklete.)

3. Tizenkét eredeti népdal. Pest, 1865.

4. Szatmári emlék. Lipcse, 1867.

5. Szép kis könyv az olvasni szerető kis fiúk és leányok számára. Pest, 1868.

6. Templomi szent hangzatok templomi használatra valláskülönbség nélkül. Pest, 1868.

7. Orgona-tankönyv . . . Pest, 1871.

8. Margitszigeti emlék: Pest, 1871.

9. Székelyföldi induló. Lipcse, 1873.

10. Jó tanácsok és példák tanítók- és tanügy-barátoknak. Az életből vett tapasztalatok után. Pécs, 1876.

Több zeneműve jelent meg az «Orpheus» cz. zenefolyóiratban.

Figyelö 1876. 217. l.

Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1877.

Petrik Könyvészete.

Uj M. Athenás 471. l.

Kiss Áron, Nevelés története 254. l. és M. Népiskolai tanítás története 210. l.

Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi adatok.