Kezdőlap

Zagyva Imre,

ref, lelkész, Z. József és Szabó Csáti Mária fia, szül, 1809. nov. 5. Debreczenben; itt a ref. kollegium felső osztályába lépett. Két évig vidéken nevelő és Békésen iskola-igazgató is volt. 1836-ban Berlinben tanult az egyetemen. 1837-től Debreczenben segédlelkész. 1842. máj. 1-től u. ott rendes lelkész 1882. febr. 13. történt haláláig.

Munkája: Templomban mondandó köznapi imádságok. Debreczen, 1869.

Petrik Könyvészete és a debreczeni ref. egyház jegyzőkönyvéből.