Kezdőlap

Zahora József,

kath. plébános, szül. 1846. febr. 8. Rózsahegyen; középiskoIáit itt és Beszterczebányán, a theologiát Bécsben végezte. Fölszenteltetvén, több helyen működött a lelkipásztorkodás terén, legutóbb 1878-tól mint pjerg-szélaknai plébános, hol 1890. jan. 31. meghalt.

Plébániájában faragászati tanműhelyt állított fel, melynek érdekében és dolgairól nem egy czikket írt a M. Államba és az aradi faragászati lapokba. Szentbeszédeket is írt a tót Kazatelnába.

Munkája: Szent-Karácsonyéj. Karácsonyi gyermek-pásztorjáték 3 felv., zenemelléklettel. Bpest, 1884.

Zelliger Alajos, Egyházi Írók Csarnoka. Nagy-Szombat, 1893. 566. l.

Kiszlingstein Könyvészete.