Kezdőlap

Zahumenszky István,

kőhalmi állami elemi népiskolai igazgató-tanító; jelenleg krassó-szőrényvármegyei kir. segédtanfelügyelő.

Munkája: Memento! Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák tanítói, illetve igazgatói számára ..., a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel kiadott utasítás naptári sorrendben összeállított teendőinek emlékeztetője és betűsoros tárgymutatója az állami kisdedóvónők, állami elemi népiskolák, kisebb fokozatú és önálló gazdasági népiskolák tanítói... és kir. tanfelügyelők használatára összeállította... Kőhalom, 1902. és Temesvár, 1910.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.