Kezdőlap

Zajonghy Elemér (Németh Pál hírlapírói álneve),

szül. 1882. Sátoralja-Ujhelyben (Zemplénm.); atyja Németh Pál a m. éjszakkeleti vasut szolgálatában állott, anyja Toronyay Zsófia volt. A gymnasiumot a sátoralja-ujhelyi piaristáknál 1899-ben végezte.

Már diák korában rendes munkatársa volt a Zempléni Hirlapnak és a Felsőmagyarországi Hirlapnak. 1900. Budapesten a Kritikai Lapokhoz került, míg 1901. a Zemplén cz. politikai hirlapnak dolgozótársa lett, mely első megjelent művét is (egy pályanyertes márcziusi ódát) közölte; azóta e lapnál dolgozik mint annak segédszerkesztője; verseket, színi tanulmányokat, aktualis satirákat, tárczákat ír; az említett lapokon kívül közöl tőle czikkeket a Temesvári Hirlap, Budapesti Napló, Miskolczi Napló, M. Figaro, Ország-Világ, Nyirvidék sat.

Munkája: Lombok. Sátoralja-Ujhely, 1899.

Önétetrajzi adatok.