Kezdőlap

Zákány András,

erdélyi nemes naplóíró; 1644-ben az erdélyi küldöttségnek (mely Bécsben járt, hogy a császár és Rákóczy György fejedelem közt a békeföltételeket megkösse) egyik tagja volt.

Magyar írott naplót hagyott hátra 1644. okt. 10-től 1645. jan. 8-ig és a béketárgyalás magyar naplójegyzeteit 1645. márcz. 29-ig.

A budapesti egyetem könyvtárában a Kaprinai István gyüjteményében. (Lit. A. T. XXVIII. pag. 1.)