Kezdőlap

Zákány János,

1552-ben pozsonyi kanonok lett. Mint ilyen a káptalan érdekében értekezett Oláh esztergomi érsekkel. 1557 után már nem fordul elő a pozsonyi kanonokok sorában; meghalt-e vagy más méltóságot nyert-e, nem tudjuk.

Rimely (De capit. Poson.) feljegyzése: «Scripsit de abusibus divinis

Zelliger Alajos, Egyházi Irók 566. l.