Kezdőlap

Zakariás Sándor (teleki),

a kassai jelzálogbank pénztárnoka, szül. 1870. júl. 8. Fehér-Gyarmaton (Szatmármegye); a gymnasiumot Szatmárt a róm, kath. főgymnasiumban, a kereskedelmi szakoktatást Kolozsvárt végezte. Ugyanitt és Szegeden hosszú ideig mint pénztárnok és könyvelő működött.

Munkatársa volt három évig a Rupp, majd a Gaal Mózes által szerkesztett Tanulók Lapjának, a Deákok Lapjának; több czikke jelent meg az Új Időkben és az Endrődi Virágfakadásában.

Munkái:

1. Regék a drágakövekről. Kassa, 1903.

2. Várregék . . . I. kötet. Kassa, 1904.

3. Bélavár. Történelmi rege 3 énekben. Bpest, (1905.).

4. A Vág eredete. Magyar rege-ábránd öt énekben. Bpest, (1905.)

5. Bodókő. Történelmi rege két énekben. Bpest, 1906. (Daliás Idők I.).

6. Holcvár. Történelmi rege. Kassa, 1907. (Daliás Idők II.).

7. Sóvár. Történelmi rege két énekben. Kassa, 1907. (Daliás Idők III.)

8. Művészettörténelmi tanulmányok. Kassa, 1908.

9. Virágregék II. kötet. Negyven magyar rege. Kassa, 1908.

10. Bolyongások Olaszországban. Kassa 1909.

M. Könyvészet 1903-1906., 1909.

Budapesti Hirlap 1905. 22. sz.

Hamvai Kovács Zsigmond, Kassai irók. Kassa, 1907. 249, l.

Az Ujság 1908. 306. sz.