Kezdőlap

Zalay Alajos,

ügyvéd, udvari tanácsos, országbirói ítélőmester, a debreczeni elsőbiróságú kir. váltótörvényszék elnöke.

Munkája: Néhány szó az ősiség és a körüle teendők iránt. Tekintettel Gosztonyi Miklós úr Röpiratára. Pest, 1847.

Petrik Bibliogr.