Kezdőlap

Zalai János,

bölcseleti doktor, debreczeni főreáliskolai tanár.

Munkája: A szerzetesekről. Nagyvárad, 1911.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.