Kezdőlap

Zalai János.

Szerkesztette a Szabó Hirlap cz. havi folyóiratot 1903. márcz. 30-tól decz. 24-ig (11 számát) Bpesten.

A m. n. múzeumi könyvtir példányáról.