Kezdőlap

Zalai Mihály,

cziszterczi-rendi főgymnasiumi igazgató, szül. 1860, augusztus 16. Nagy-Vászonyban (Veszprémmegye); 1877. aug. 27. lépett a rendbe; 1883. szept. 9. pappá szentelték; 1883-1885. főgymn. tanár volt Pécsett; 1885-86. egyetemi hallgató Budapesten, 1886-89. főgymnasiumi tanár Egerben, 1889-től Pécsett. 1888-ban nyert tanári képesítést a magyar és német nyelvből. 1904 óta a székes-fejérvári főgymnasium igazgatója.

Munkája: Az Ehrenfeld codex nyelvi sajátságai. Eger 1888. (Az egri főgymnasium Értesítője 3-48. l.)

A hazai ciszterczi-rend Emlékkönyve Bpest, 1896. 382. l.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 187. l.