Kezdőlap

Zalay Pál,

jogi doktor.

Munkája: Halottkémi kalauz. Gyakorlati útmutatás a hivatalos szabályrendelet alkalmazására és megértésére a szabályrendelet hivatalos szövegével . .. két fametszetű ábrával. Bpest, 1877.

Kiszlingstein Könyvészete.