Kezdőlap

Zalányi János,

ref. fögymnasiumi tanár, szül. 1869. Tordán, 1894. nyert tanári oklevelet a mennyiségtanból és természettanból; jelenleg a debreczeni főiskola tanára.

Munkái:

1. Az üstökösökről. Selmeczbánya, 1898. (Különny. a selmeczi Természettud. Egylet 1897. Évkönyvéből.)

2. Rajzoló geometria. Debreczen, 1904-1906. 13 rajzmintával és 240 szövegrajzzal (1. rész. 2. jav. kiadás. Áldolgozta Major Aladár. Budapest, 1909.).

3. A rajzoló geometria anyaga és tanítása... (1905.)

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1909.