Kezdőlap

Zalka László (gombai és marcsa-magyari),

theologiai doktor, a győri püspöki nagyobb papnevelő-intézet praefectusa, theologiai tanára és zsinati vizsgáló, szül. 1862. május 25. Jobbaházán misés-pappá szenteltetett 1885. aug. 7.

Munkái:

1. De censuris ecclesiae in genere et de excommunicatione in specie... (Doktori értekezés.)

2. A győri püspöki papnevelő-intézet könyvtárának czímjegyzéke. Győr, 1893. (Ism. Könyvszemle 1892-93.)

Emlékkönyv Zalka János püspök jubileumára Győr, 1892. 151. l.