Kezdőlap

Zalka Zsigmond (gombai és marcsa-magyari),

a kassai m. kir gazdasági akadémia igazgatója s a szeszkísérleti állomás vezetője, szül. 1861. november 9. Németiben (Sopronm.), tanársegéd volt Magyar-Óvárt 1885-től, áthelyeztetett mint segédtanár Debreczenbe 1888-ban; ugyanazon minőségben 1890. Keszthelyre és 1891. Kassára; 1892-től az ált. vegytan, gazdasági vegytan és a mezőgazdasági technologia rendes tanára volt, u. ott 1907. helyettes igazgató lett és jelenleg igazgató. Az 1900. párisi nemzetközi kiállítás alkalmával munkásságáért ő felsége legfelsőbb elismerésében részesült.

Czikkeket írt a Köztelekbe (VI. 1876., 1879.) és a Mezőgazdasági Szemlébe (IV. 1883.); a Magy. Dohányujságnak, M. Szesztermelőnek, Általános Szeszipari Közlönynek és a Gyakorlati Mezőgazdának is munkatársa volt.

Munkái:

1. Összehasonlító kísérletek különböző préselt élesztőkkel és tisztafajta élesztővel. Magyar-Óvár, 1895. (Kőnyomat.)

2. Az ipari tejsav alkalmazása a szeszgyári műélesztő készítésénél. A gabonafélékből készült zöldmaláta czukorontó és elfolyósító képességének összehasonlítása és a merzezés befolyása a czukrosító, elfolyósító képessége. Bpest, 1900. (Kísérletügyi Közlemények III)

3. A kassai m. kir. tanintézet könyvtárának jegyzéke 1902. évben. Kassa, 1902.

4. Mezőgazdasági szeszgyártás 69 szövegábrával. Kassa, 1903. (Magyar Gazda Könyvtára XXIV. 2. jav. és bőv. kiadás. 85 ábrával. Kassa, 1905.)

5. Szeszfőzés gyümölcsökből, borból és borkészítés melléktermékeiből. 17 szövegábrával. Kassa, 1906.

Társszerkesztője volt 1892-94-ig a Gyakorlati Mezőgazdának Kassán.

M. Dohányujság 1894. 4. sz. arczk.

Balás Árpád, Magyarország mezőgazdaság szakoktatási intézményei. M.-Óvár, 1897. 240. l.

M. Könyvészet 1900., 1903-1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

H. Kovács Zsigmond, Kassai irók. Kassa, 1907. 217. l.