Kezdőlap

Zambelly Lajos (bibersheimi),

1848-49. honvéd ezredes, a XIV. hadtest vezérkari főnöke, Görgey hadsegéde. A III. oszt. érdemjel tulajdonosa. Meghalt 1901. febr. Nagy-Tétényben 86. évében.

Munkái:

1. Emlékiratok 1848-49-ből. Bpest, 1889. (Hazánk XI)

2. Pöltenberg és a kápolnai csata. Klapka tbk. czáfolatául. Kolozsvár, 1894. (Id. Bulla Györgygyel, Bulla Gy. arczképével és életrajzával. Az 1848-49. Történelmi Lapok könyvtára I.)

M. Hirlap 1849. 11. sz. (Haditörvényszéki ítélet.)

Vasárnapi Ujság 1901. 7. sz. (Nekr.)